اتفاقی کم‌سابقه در مراسم تقدیر از زنان مدال‌آور؛ رئیسی برای تقدیر از کدام ورزشکار دوباره پشت تریبون رفت؟

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

اتفاقی کم‌سابقه در مراسم تقدیر از زنان مدال‌آور؛ رئیسی برای تقدیر از کدام ورزشکار دوباره پشت تریبون رفت؟