مهاجری نوشت: خب .فرض کنیم خواص به وظیفه شان عمل نکردند، شما که به وظیفه تان عمل کرده اید چه فایده ای برای ملت داشته اید؟

پاسخ مهاجری به انتقاد رئیسی از سکوت «خواص»
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

مهاجری نوشت: خب .فرض کنیم خواص به وظیفه شان عمل نکردند، شما که به وظیفه تان عمل کرده اید چه فایده ای برای ملت داشته اید؟

محمد مهاجری، فعال رسانه ای اصولگرا در توئیتی با هشتگ رئیسی نوشت: جناب آقای ‎رئیسی

فرموده اید خیلی از ‎خواص در قضایای اخیر به وظیفه اخلاقی و انقلابی خود عمل نکردن .

خب .فرض کنیم خواص به وظیفه شان عمل نکردند، شما که به وظیفه تان عمل کرده اید چه فایده ای برای ملت داشته اید؟

اصلا در اتفاقات ۲ماه گذشته کجای معادله اید؟ چرا کسی به شما کار ندارد؟