قیمت گوشت قرمز امروز شنبه 28 آبان 1401 نسبت به روز گذشته با اندکی تغییر همراه بوده است. قیمت‌ها نسبت به هفته گذشته افزایش داشته است

افزایش سرسام آور قیمت گوشت | قیمت گوشت در بازار امروز چند؟
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

قیمت گوشت قرمز امروز شنبه 28 آبان 1401 نسبت به روز گذشته با اندکی تغییر همراه بوده است. قیمت‌ها نسبت به هفته گذشته افزایش داشته است.

قیمت گوشت قرمز در 28 آبان 1401 به شرح زیر است (قیمت‌ها به تومان از سایت تحلیل بازار):

راسته با استخوان گوسفندی

۱۷۶,۰۰۰

ران کامل ممتاز گوسفندی

۱۹۲,۰۰۰

کف دست گوسفندی با ماهیچه

۱۷۴,۰۰۰

ران پاک کرده گوساله

۱۹۶,۰۰۰

سر دست پاک کرده گوساله

۱۸۰,۰۰۰

گردن گوسفندی

۱۳۶,۰۰۰

قلوگاه گوساله

۱۴۹,۰۰۰

گردن گوساله

۱۳۵,۰۰۰

قلم گوساله

۲۹,۰۰۰

سردست گوسفندی

۱۵۸,۰۰۰

ماهیچه گوساله

۱۸۸.۰۰۰

دمبالیچه گوسفندی

۹۹,۰۰۰

نیم شقه سردست گوسفند

۱۸۰.۰۰۰

شقه لاشه گوسفندی

۱۷۸,۰۰۰

نیم شقه ران گوسفندی

۱۹۸,۰۰۰