صفحه «حسن عباسی» توئیت حاشیه‌سازش درباره فوتبالیست‌ها را پاک کرد.

حسن عباسی توییت جنجالی را پاک کرد
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

صفحه «حسن عباسی» توئیت حاشیه‌سازش درباره فوتبالیست‌ها را پاک کرد.

این توئیت صفحه حسن عباسی با انتقاداتی مواجه شده بود.