وزیر کشور در حکمی، علیرضا احمدی را به سمت سخنگوی وزارت کشور منصوب کرد.

وزیر کشور حُکم داد + جزئیات
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

احمد وحیدی وزیر کشور در حکمی علیرضا احمدی را با حفظ سمت قائم‌مقامی وزیر کشور در امور حقوقی مجلس به عنوان سخنگوی وزارت کشور منصوب کرد. 

در حکم وحیدی خطاب به علیرضا احمدی، آمده است:

امیدوارم با توجه به دانش و تجارب اجرایی اشراف و آگاهی نسبت به وظایف و اختیارات کشور و مراکز و واحدهای وابسته به اخذ نظرات معاونت‌ها و مراکز ذی‌ربط در انعکاس مواضع و عملکرد وزارت کشور موفق و مؤید باشید. | منبع: فارس