کدخدایی، از آماده شدن مقدمات دادگاه قاتلین شهید سلیمانی خبر داد. جزئیات این موضوع را در ویدئو مشاهده کنید.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

کدخدایی، از آماده شدن مقدمات دادگاه قاتلین شهید سلیمانی خبر داد. جزئیات این موضوع را در ویدئو مشاهده کنید.