طراحی‌های متعدد آمریکایی‌ها در منطقه در سال‌های اخیر و شکست آنها از حاج قاسم سلیمانی، به روایت کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

طراحی‌های متعدد آمریکایی‌ها در منطقه در سال‌های اخیر و شکست آنها از حاج قاسم سلیمانی، به روایت کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان.