صابرین نیوز از «تغییر» دبیر شورای عالی امنیت ملی خبر داد. شنیده ها حاکی است دبیر شورای عالی امنیت ملی به زودی تغییر می‌کند و جانشین علی شمخانی از بین چند نظامی انتخاب خواهد شد. سرلشکر رشید، سردار نجار و سردار وحیدی جزو گزینه ها هستند

 دبیر شورای عالی امنیت ملی تغییر می‌کند
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

صابرین نیوز از «تغییر» دبیر شورای عالی امنیت ملی خبر داد. شنیده ها حاکی است دبیر شورای عالی امنیت ملی به زودی تغییر می‌کند و جانشین علی شمخانی از بین چند نظامی انتخاب خواهد شد. سرلشکر رشید، سردار نجار و سردار وحیدی جزو گزینه ها هستند.