رئیس صداوسیما با بیان اینکه هرچه قدر عمق نفوذ انقلاب و تأثیرگذاری آن بر معادلات جهانی بیشتر می‌شود دشمنی‌ها هم بیشتر می‌شود، گفت: رسانه ملی هم همراه با انقلاب و مردم با چالش‌های جدیدی مواجه می‌شود و باید منتظر روزهای سخت‌تر باشیم. ما باید جلوتر از دشمنان حرکت کنیم و آمادگی دائمی برای مواجهه با آن‌ها داشته باشیم.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

رئیس صداوسیما با بیان اینکه هرچه قدر عمق نفوذ انقلاب و تأثیرگذاری آن بر معادلات جهانی بیشتر می‌شود دشمنی‌ها هم بیشتر می‌شود، گفت: رسانه ملی هم همراه با انقلاب و مردم با چالش‌های جدیدی مواجه می‌شود و باید منتظر روزهای سخت‌تر باشیم. ما باید جلوتر از دشمنان حرکت کنیم و آمادگی دائمی برای مواجهه با آن‌ها داشته باشیم.