روایت خبرنگار یزدی از دیدار مداحان با رهبر انقلاب را در این ویدئو مشاهده کنید.

روایت خبرنگار یزدی از دیدار مداحان با رهبر انقلاب
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

روایت خبرنگار یزدی از دیدار مداحان با رهبر انقلاب را در این ویدئو مشاهده کنید.