جزئیات جلسه نظارتی مجلس را در این ویدئو مشاهده کنید.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

جزئیات جلسه نظارتی مجلس را در این ویدئو مشاهده کنید.