انتشار تصویری از رئیس الحشدالشعبی هنگام سخنرانی و جعل مجدد نام خلیج فارس در فضای مجازی بازتاب داشته است.

جعل نام «خلیج فارس» هنگام سخنرانی رئیس الحشد الشعبی
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

انتشار تصویری از رئیس الحشدالشعبی هنگام سخنرانی و جعل مجدد نام خلیج فارس در فضای مجازی بازتاب داشته است.

فالح الفیاض رئیس الحشد الشعبی در مراسمی از تیم ملی عراق برای قهرمانی در جام کشورهای عربی تجلیل کرد.

اتفاق قابل توجه با وجود تذکر ایران استفاده از عبارت جعلی به جای خلیج فارس بود که در پشت تصویر دیده شد.

جعل نام خلیج فارس هنگام سخنرانی رئیس الحشدالشعبی/عکس

پیش تر مقتدی صدر رهبر جریان صدر و همچنین محمد الشیاع السودانی از واژه جعلی خ ل ی ج ع ر ب ی به جای خلیج فارس استفاده کردند.