توضیحات طائب، رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه درباره ماجرای هلدینگ یاس را در این ویدئو مشاهده کنید.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

توضیحات طائب، رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه درباره ماجرای هلدینگ یاس را در این ویدئو مشاهده کنید.