صابری رییس اورژانس استان کرمان گفت: سطح هوشیاری سجادی پایین است ولی جای نگرانی نیست.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

صابری رییس اورژانس استان کرمان گفت: سطح هوشیاری سجادی پایین است ولی جای نگرانی نیست.