این خبر به بررسی قیمت انواع گوشت گوسفندی به صورت بسته بندی با برندهای مختلف در بازار پرداخته است.

افزایش شدید قیمت گوشت قرمز در بازار امروز | قیمت گوشت گرم در بازار امروز  کیلویی چند؟
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

این خبر به بررسی قیمت انواع گوشت گوسفندی به صورت بسته بندی با برندهای مختلف در بازار پرداخته است.

فهرست قیمت برخی از انواع گوشت گوسفندی موجود در بازار به شرح زیر است.

نام کالا قیمت (تومان)

قلوه گاه گوسفندی پویا پروتئین - ۱ کیلوگرم

۲۶۲,۰۰۰

خورشتی گوسفندی پویا پروتئین وزن ۱ کیلوگرم

۴۹۹,۰۰۰

قلوه گاه گوسفندی بدون استخوان

۳۰۰,۰۰۰

گردن گوسفندی پویا پروتئین - ۱ کیلوگرم ۲۹۹,۰۰۰

گوشت تازه قلوه گاه گوسفندی داخلی رزا ۱ کیلوگرمی

۲۶۲,۰۰۰

آبگوشتی گوسفند با دنبه پویا پروتئین - ۵۰۰ گرم

۱۹۸,۵۰۰

قلم گوسفندی پلوتون ۱ کیلوگرمی

۲۶۲,۰۰۰

گوشت نیم شقه ران گوسفندی داخلی رزا ۲ کیلوگرمی

۷۵۴,۰۰۰

ران با استخوان گوسفندی برش چلویی مجلسی آریا بهار پروتئین - ۱کیلوگرم

۴۸۵,۰۰۰

سردست گوسفندی پویا پروتئین - ۱ کیلوگرم

۴۹۸,۰۰۰

سر دست گوسفندی پویا پروتئین - ۲ کیلوگرم ۹۹۶,۰۰۰