بخشی از اظهارات مدیرکل آژانس بین الملل انرژی اتمی در نشست خبری را در این ویدئو مشاهده کنید.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

بخشی از اظهارات مدیرکل آژانس بین الملل انرژی اتمی در نشست خبری را در این ویدئو مشاهده کنید.