عبدی نوشت: تفاهمات بین‌المللی آثار خود را بر کاهش انتظارات تورمی نشان می‌دهد، حتی در یک روز تعطیل!

ارزیابی همتی از پیامد «توافق ایران با آژانس و عربستان» بر «انتظارات تورمی»
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

عبدی نوشت: تفاهمات بین‌المللی آثار خود را بر کاهش انتظارات تورمی نشان می‌دهد، حتی در یک روز تعطیل!

عبدالناصر همتی، رییس سابق بانک مرکزی نوشت: توافق با آژانس و عربستان دو اقدام مثبت بودند. تفاهمات بین المللی و تنش زدایی به تدریج آثار خود را بر کاهش انتظارات تورمی نشان می‌دهد. حتی در یک روز تعطیل!. ادامه تعامل از خانه تا جهان رمز گشایش امور و پیش نیاز پیشرفت و توسعه کشور است.

داا