رئیس پارلمان لبنان با استقبال از توافق ایران و عربستان حکمت سران دو کشور را ستود.

نبیه بری: توافق ایران و عربستان، ستودنی است
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

رئیس پارلمان لبنان با استقبال از توافق ایران و عربستان حکمت سران دو کشور را ستود.

به گزارش النشره، نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان در بیانیه ای از توافق ایران و عربستان با وساطت چین تمجید کرد.

وی در بیانیه خود به تلاش های انجام شده در این راستا به ویژه تلاشهای عراق و عمان اشاره کرد.

بری تاکید کرد که این توافق روزنه امیدی است که هیچگاه آن را از دست ندادیم، زیرا باور داریم که خیرخواهی و حکمت و زبان عقل در این امت بسیار بیشتر از چیزی هایی است که باعث اختلافات شود؛ امتی که مشترکات تاریخی و دینی و جغرافیایی دارد و خدا و قبله آن یکی است.

رئیس پارلمان لبنان با تمجید از این توافق تاریخی حکمت سران دو کشور ایران و عربستان را ستود.

وی گفت که این گام آغازی برای باز کردن صفحه جدیدی از روابط محکم میان ایران و تمام کشورهای عربی همجوار بر اساس احترام متقابل به حاکمیت کشورها و استقلال آن ها و همچنین تقویت دوستی و برادری است.

نبیه بری در ادامه گفت که این توافق تاریخی وراهبردی را به سران دو کشور تبریک می گویم؛ توافقی که منطقه برای حفظ حال حاضر و آینده شکوفای خود به آن نیاز دارد.

رئیس پارلمان لبنان با اشاره به توافق ایران و عربستان از مسئولان کشور خود خواست که اختلافاتشان را حل کنند و به تفاهم برسند.