مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور، از پذیرش درخواست اعاده دادرسی «وحید اشتری» خبر داد.

درخواست اعاده دادرسی «وحید اشتری» پذیرفته شد
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور، از پذیرش درخواست اعاده دادرسی «وحید اشتری» خبر داد.

امیر هاشمی در صفحه مجازی خود نوشت: درخواست اعاده دادرسی وحید اشتری نسبت به رأی شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری ۲ با عنوان «دعوت به اعمال خشونت آمیز» (بند ب ماده ۷۴۳ قانون مجازات اسلامی تعزیرات) به استناد بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور پذیرفته و پرونده به شعبه دیگر دادگاه صادرکننده رأی ارجاع می‌شود.