عباس عبدی، فعال سیاسی اضلاح‌طلب در واکنش به برآورد هزینه ۱۶۰۰ میلیارد تومانی روزنامه همشهری برای برگزاری «رفراندوم» نوشت:

پیشنهاد عبدی به‌ منتقدان گرانی رفراندوم «۱۶۰۰ میلیارد تومانی»
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

عباس عبدی، فعال سیاسی اضلاح‌طلب در واکنش به برآورد هزینه ۱۶۰۰ میلیارد تومانی روزنامه همشهری برای برگزاری «رفراندوم» نوشت: پول در این مملکت خیلی زیاد است هرچند کمتر صرف چنین کارهای مفیدی می شود. ولی راه حل بسیار ارزان قیمت و بی دردسری هم هست.نظر سنجی ملی.هزینه اش کمتر از رانتی است که به یکی از افراد داده می شود. با زیر یک میلیارد تومان و با نمونه ۵۰۰۰ نفری انواع حقایق روشن خواهد شد.

6عقث67