آیا عدالت‌طلبی فقط در مسائل اقتصادی است؟ بیانات رهبر انقلاب در دیدار اخیر دانشجویان را ببینید.

بیانات رهبر انقلاب در دیدار دانشجویان درباره عدالت
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

آیا عدالت‌طلبی فقط در مسائل اقتصادی است؟ بیانات رهبر انقلاب در دیدار اخیر دانشجویان را ببینید.