تصاویری از حضور رئیس جمهور در بین کارگران هفت تپه را در این ویدئو مشاهده نمایید.