رئیسی جمهور در مسیر ریلی اندیمشک به اهواز، با دیدن مردم و کارگران شرکت راه اندازی شده کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در کنار ریل قطار دستور توقف قطار را صادر کرد و در یک دیدار صمیمی و بدون برنامه ریزی با آنان به گفتگو پرداخت.

ویدئویی دیگر از دیدار رئیسی با کارگران هفت‌تپه
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

رئیسی جمهور در مسیر ریلی اندیمشک به اهواز، با دیدن مردم و کارگران شرکت راه اندازی شده کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در کنار ریل قطار دستور توقف قطار را صادر کرد و در یک دیدار صمیمی و بدون برنامه ریزی با آنان به گفتگو پرداخت.