رهبر انقلاب در دیدار اخیر دانشجویان:جوانهای عزیز! راه روشن انقلاب و اسلام و کشور و نظام و مانند اینها را با جدّیّت دنبال بکنید؛ کشور به شماها نیاز دارد.

راه روشنِ انقلاب
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

رهبر انقلاب در دیدار اخیر دانشجویان:جوانهای عزیز! راه روشن انقلاب و اسلام و کشور و نظام و مانند اینها را با جدّیّت دنبال بکنید؛ کشور به شماها نیاز دارد.

«آرمان‌خواهی» موتور پیشران حرکت است؛ «امید» سوخت این موتور است؛ اگر امید نباشد، این موتور حرکت نمیکند، آرمان‌خواهی در دلش میماند و غصّه‌اش را میخورد اگر امید وجود نداشته باشد؛ «عقلانیّت» هم فرمان این موتور است.