سید حسن خمینی تأکید کرد: در پژوهش حول اندیشه امام باید اولویت بندی کرده و توجه کرد که درد روزگار ما چیست و چه شبهاتی مطرح است. همچنین تولید مطالب تبیینی و ترویجی نیز مهم است.

سید حسن خمینی: در پژوهش حول اندیشه امام باید توجه کرد که درد روزگار ما چیست
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

سید حسن خمینی تأکید کرد: در پژوهش حول اندیشه امام باید اولویت بندی کرده و توجه کرد که درد روزگار ما چیست و چه شبهاتی مطرح است. همچنین تولید مطالب تبیینی و ترویجی نیز مهم است.

سید حسن خمینی ظهر امروز در مراسم نکوداشت مقام معلم در پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، طی سخنان کوتاهی با بیان اینکه پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی باید محل پژوهش در مورد همین دو موضوع باشد، اظهار کرد: توفیق یا عدم توفیق این مجموعه در قیاس با هدف آن مشخص می شود و باید از مجموعه امکانات در راستای این هدف تعیین شده استفاده شود. لذا پیگیری اهداف دیگر اگرچه خوب است، اما کار مجموعه ما نیست.

وی افزود: در پژوهش حول اندیشه امام باید اولویت بندی کرده و توجه کرد که درد روزگار ما چیست و چه شبهاتی مطرح است. همچنین تولید مطالب تبیینی و ترویجی نیز مهم است.

سید حسن خمینی با بیان اینکه نباید حرف هایی بزنیم که دیگران قبلا زده اند و بعدا هم خواهند گفت، ادامه داد: حرف هایی که «لاضرر» است، خاصیتی ندارد، بلکه باید به بحث های روز مانند حجاب، امربمعروف و نهی از منکر و... که از مسائل مهم امروز روزگار ماست، پرداخت. ما حتی اگر به عرفان، تاریخ و جامعه شناسی هم می پردازیم باید در راستای درمان دردهای امروز باشد و بحث هایی انتزاعی و صرفا کلاسیک سودی ندارد که در همین راستا، پژوهشکده نیز باید متوجه نیازهای زمان خود شود.