رئیس‌جمهور در جلسه بازرگانان ایرانی و سوری اظهار داشت: اراده دو کشور ایران و سوریه بر توسعه روابط تجاری و سیاسی و اقتصادی در همه حوزه هاست. دیروز در جلسه‌ای که بنده و رئیس جمهور سوریه داشتیم، در خصوص بسیاری از مواردی که شما مطرح کردید، بحث شد و به نتیجه رسیدیم.

رئیسی: اراده ایران توسعه روابط سیاسی و اقتصادی با سوریه است
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

رئیس‌جمهور در جلسه بازرگانان ایرانی و سوری اظهار داشت: اراده دو کشور ایران و سوریه بر توسعه روابط تجاری و سیاسی و اقتصادی در همه حوزه هاست. دیروز در جلسه‌ای که بنده و رئیس جمهور سوریه داشتیم، در خصوص بسیاری از مواردی که شما مطرح کردید، بحث شد و به نتیجه رسیدیم.

روح حاکم بر مذاکرات دیروز ما، رفع موانع اقتصادی و تجاری برای فعالیت های اقتصادی تجار در دو کشور بود.۱۵ سند همکاری بین دو کشور به امضا رسید که در این ۱۵ سند تمامی اقدامات لازم از طرف هر دو کشور برای گشایش یک فصل جدید در روابط اقتصادی دیده شده است.