پخش مصاحبه ویژه شبکه تلویزیونی السوریه و خبرگزاری رسمی سوریه(سانا) با رئیسی امشب ساعت ۲۱:۳۰.

پخش مصاحبه رئیسی با شبکه تلویزیونی سوریه
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

پخش مصاحبه ویژه شبکه تلویزیونی السوریه و خبرگزاری رسمی سوریه(سانا) با رئیسی امشب ساعت ۲۱:۳۰.