علیرضا مختارپور کارشناس حوزه کتاب و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی روایت می‌کند.

در بازدید سه ساعته رهبر انقلاب از نمایشگاه کتاب چه گذشت؟