عوامل حمله تروریستی خانه اصفهان، بامداد امروز به دار مجازات آویخته شدند؛ مجرمانی که البته توسط شبکه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور حمایت می‌شوند.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

عوامل حمله تروریستی خانه اصفهان، بامداد امروز به دار مجازات آویخته شدند؛ مجرمانی که البته توسط شبکه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور حمایت می‌شوند.