روایتی از یک دلتنگی؛ بازگشت ناوگروه ۸۶ نداجا به خانه.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

روایتی از یک دلتنگی؛ بازگشت ناوگروه ۸۶ نداجا به خانه.