تکمیل فرایند عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگ‌های بازتاب گسترده‌ای داشته است.

بازتاب گسترده‌ تکمیل فرایند عضویت ایران در سازمان همکاری شانگ‌های