کانال سپاه قدس تصاویری از بزرگترین و پهن پیکرترین پهپاد ایرانی را بازنشر کرد.

تصاویری از غول‌ پیکرترین پهپاد ایرانی
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

کانال سپاه قدس تصاویری از بزرگترین و پهن پیکرترین پهپاد ایرانی را بازنشر کرد.

فطرس، بزرگترین و پهن پیکرترین پهپاد ایرانی است که با پهنای بال آن ۱۶ متر، مداومت پروازی آن در محدوده ۱۶ تا ۳۰ ساعت بوده و برد عملیاتی آن ۲۰۰۰ کیلومتر تخمین زده می‌شود. از قابلیت های اصلی این پهپاد پهن پیکر ایرانی می توان به مراقبت از مرزهای دریایی و خشکی، دیده بانی از خطوط لوله‌های نفتی، مخابراتی، کنترل ترافیک جاده ها، دیده بانی مناطق حادثه دیده در زلزله، آتش سوزی و سیل، محیط بانی برای حفاظت از محیط زیست و ارسال فیلم و عکس‌های دقیق در تمام طول مدت مأموریت اشاره کرد.پهپاد فطرس، از توانمندی های بالاتری نسبت به پهپاد امریکایی‌ام کیو-۱ برخوردار است، در حالی که مداومت پروازی فطرس بین ۱۶ تا ۳۰ ساعت و متناسب با مأموریت و میزان سوخت عنوان شده است، مداومت پروازی نوع امریکایی در حدود ۲۴ ساعت است.