شاخص اشعهٔ فرابنفش در تهران در ساعات ۱۱ تا ۱۶ امروز به حداکثر خود خواهد رسید.

هشدار وحشتناک به تهرانی‌ها | شاخص اشعه فرابنفش به نقطه اوج رسید