سوال از احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره عدم رعایت صرفه و منافع مردم و بیت‌المال در واگذاری بخشی از سهام دولت از هولدینگ پتروشیمی خلیج فارس از سوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

سوال ذوالنوری از وزیر اقتصاد اعلام وصول شد
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

سوال از احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره عدم رعایت صرفه و منافع مردم و بیت‌المال در واگذاری بخشی از سهام دولت از هولدینگ پتروشیمی خلیج فارس از سوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

محمد رشیدی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ صحن مجلس موارد اعلام وصولی هیئت رئیسه مجلس را به شرح زیر اعلام کرد:

- سوال ملی مجتبی ذوالنوری نماینده قم از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره عدم رعایت صرفه و منافع مردم و بیت‌المال در واگذاری بخشی از سهام دولت از هولدینگ پتروشیمی خلیج فارس.