قرل‌سفلی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس گفت: تروریست داعشی از درب خروجی وارد حرم شده است به همین دلیل هیچ گیتی در آن نقطه وجود نداشت.