رهبر معظم انقلاب هم‌اکنون در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران فرمودند: یکی از بخشهای مهم فعالیت دشمن، مخدوش کردن چهره سپاه است. مخدوش کردن چهره بسیج است؛ چرا؟ چون سپاه جذاب است، بسیج جذاب است.

رهبر معظم انقلاب: یکی از بخش‌های مهم فعالیت دشمن مخدوش کردن چهره سپاه است
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

رهبر معظم انقلاب هم‌اکنون در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران فرمودند: یکی از بخشهای مهم فعالیت دشمن، مخدوش کردن چهره سپاه است. مخدوش کردن چهره بسیج است؛ چرا؟ چون سپاه جذاب است، بسیج جذاب است. این جذابیت آنها را نگران و سراسیمه میکند. مجبورند با خبر و شایعه دروغ و انواع و اقسام حیله‌ها و شگردها چهره سپاه را مخدوش کنند. میخواهند این الگوگیری و یادگیری‌ها و یارگیری‌ها وجود نداشته باشد.