مسئول دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی در گفت و گو با ایسنا از سلامت جسمانی ایشان خبر داد و خاطر نشان کرد: شایعات پدید آمده در خصوص بیماری ایشان کذب محض است.

واکنشی به شایعات درباره بیماری آیت الله مکارم شیرازی؛ ایشان در سلامت کامل است
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

مسئول دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی در گفت و گو با ایسنا از سلامت جسمانی ایشان خبر داد و خاطر نشان کرد: شایعات پدید آمده در خصوص بیماری ایشان کذب محض است.

دولتمند مسئول دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی در گفت و گو با ایسنا از سلامت جسمانی ایشان خبر داد و خاطر نشان کرد: شایعات پدید آمده در خصوص بیماری ایشان کذب محض است.

وی در ادامه ضمن تاکید بر سلامتی کامل این مرجع عالیقدر متذکر شد: نباید به این قبیل شایعات در خصوص وضعیت سلامتی مراجع عالیقدر بدون منبع صالح توجه کرد.