آمنه‌سادات ذبیح‌پور با انتشار رای بدوی شکایت خودش علیه سپیده قلیان، خبر داد که شکایت جدیدی علیه او تنظیم می‌کند