رئیس مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش در دیوان محاسبات حضور یافت و در جریان چگونگی تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ قرار گرفت.

گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۱با حضور رئیس مجلس رونمایی می‌شود