روایت دیدار اربعینی دانشجویان با رهبر انقلاب را در این ویدئو مشاهده نمایید.

روایتی از دیدار اربعینی دانشجویان با رهبر انقلاب