صوت افشا شده از سیما ثابت درباره بقای جمهوری اسلامی و شبکه بی‌بی سی فارسی که باعث اخراجش شد.