بررسی حادثه انفجار معدن طزره دامغان و لایحه اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران از جمله موارد کاری کمیسیون های تخصصی مجلس در هفته آینده است.

بررسی حادثه انفجار معدن طزره دامغان در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی مجلس
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

بررسی حادثه انفجار معدن طزره دامغان و لایحه اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران از جمله موارد کاری کمیسیون های تخصصی مجلس در هفته آینده است.

مهمترین دستور کار کمیسیون های تخصصی مجلس در هفته آینده به شرح زیر است:

بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملرد موسسه ذخیره فرهنگیان در کمیسیون آموزش و تحقیقات

بررسی لایحه اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران در کمیسیون اقتصادی

حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون انرژی برای پاسخ به سوالات تعدادی از نمایندگان

بررسی حادثه انفجار معدن طزره دامغان در کمیسیون صنایع و معادن

حضور وزیر نیرو در کمیسیون عمران برای پاسخ به سوالات تعدادی از نمایندگان

مشروح دستور کار کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی در هفته آینده را در اینجا بخوانید.