رئیس جمهور سخنران روز نخست مجمع عمومی سازمان ملل شد.

زمان سخنرانی رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل مشخص شد