کاروان النصر با جت اختصاصی این باشگاه دقایقی قبل عازم تهران شدند.