زمین لرزه‌ای نسبتا شدید مشهد را لرزاند.

زلزله بزرگ مشهد را لرزاند