دانشجویان نیجریه‌ای برای استقبال از شیخ ابراهیم الزکزاکی رهبر شیعیان نیجریه در فرودگاه امام خمینی(ره) حضور یافتند.

حضور دانشجویان نیجریه‌ای در فرودگاه امام برای استقبال از شیخ زکزاکی