رییس جمهور ایران به رییس جمهور فرانسه گفت: اگر کشتار مردم و محاصره غزه، متوقف نشود وضعیت پیچیده میشود و صحنه توسعه می یابد.

رئیسی در گفتگو با مکرون: کشتار مردم و محاصره غزه متوقف نشود، صحنه توسعه می‌یابد
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

رییس جمهور ایران به رییس جمهور فرانسه گفت: اگر کشتار مردم و محاصره غزه، متوقف نشود وضعیت پیچیده میشود و صحنه توسعه می یابد.

جمشیدی در توییتر نوشت :دکتر رئیسی در پاسخ به تماس تلفنی مکرون رئیس جمهور فرانسه تصریح کرد: اگر جنایات رژیم صهیونیستی ازجمله کشتار مردم و محاصره غزه، متوقف نشود وضعیت پیچیده میشود و صحنه توسعه می یابد.