رئیسی برای پیگیری ویژه و سریع قتل مهرجویی و همسرش دستور صادر کرد.

اولین واکنش جنجالی رئیسی به قتل مهرجویی