زلزله‌ای با قدرت ۵.۳ ریشتر در عمق ۱۹ کیلومتری منطقه فین در استان هرمزگان را لرزاند

زمین لرزه بزرگ هرمزگان را لرزاند