پارکینسون ، پَنیک و مصرف داروهای اعصاب باعث شد مدت ها خانه نشین شوم و حال خوبی نداشته باشم.

خبر فوری ؛ حال بازیگر معروف وخیم شد | برای سلامتی این بازیگر دعا کنید